دستگاه رول به شیت

جزئيات پروژه

  • نام گروه:خط نواربر وبرش اتوماتیک
  • نام مشتری:ZAMANI
  • تاريخ شروع:08/10/2016
  • تاريخ پايان: 11/15/2016
  • نام شرکت مشتري:SEPAHAN Company

اطلاعات پروژه

آمار پروژه

4536
بازديد ها