دستگاه رول فرمینگ سینه کفتری

جزئيات پروژه

  • نام گروه:فلاشینگ
  • نام مشتری:karimi
  • تاريخ شروع:01/05/2017
  • تاريخ پايان: 03/24/2017
  • نام شرکت مشتري:GOLDASHT Company

اطلاعات پروژه

آمار پروژه

4932
بازديد ها