دستگاه رول فرمینگ سینه کفتری

جزئيات پروژه

  • نام گروه:فلاشینگ
  • نام مشتری:karimi
  • تاريخ شروع:05/01/2017
  • تاريخ پايان: 24/03/2017
  • نام شرکت مشتري:GOLDASHT Company

اطلاعات پروژه

آمار پروژه

4668
بازديد ها