خط تولید لوله و پروفیل

جزئيات پروژه

  • نام گروه:لوله درزدار
  • نام مشتری:C
  • تاريخ شروع:24/02/2018
  • تاريخ پايان: 24/02/2018
  • نام شرکت مشتري:C

اطلاعات پروژه

آمار پروژه

717
بازديد ها

پروژه هاي مشابه