خط تولید لوله و پروفیل

جزئيات پروژه

  • نام گروه:لوله درزدار
  • نام مشتری:C
  • تاريخ شروع:02/24/2018
  • تاريخ پايان: 02/24/2018
  • نام شرکت مشتري:C

اطلاعات پروژه

آمار پروژه

906
بازديد ها

پروژه هاي مشابه