دستگاه رول فرمینگ سفال

جزئيات پروژه

  • نام گروه:پنل سقف و دیوار
  • نام مشتری:A
  • تاريخ شروع:02/24/2018
  • تاريخ پايان: 02/24/2018
  • نام شرکت مشتري:A

اطلاعات پروژه

آمار پروژه

1009
بازديد ها