دستگاه رول فرمینگ سی و زد

جزئيات پروژه

  • نام گروه:پروفیل ضخیم
  • نام مشتری:Z
  • تاريخ شروع:24/02/2018
  • تاريخ پايان: 24/02/2018
  • نام شرکت مشتري:A

اطلاعات پروژه

آمار پروژه

773
بازديد ها