دستگاه رول فرمینگ سی و زد

جزئيات پروژه

  • نام گروه:پروفیل ضخیم
  • نام مشتری:Z
  • تاريخ شروع:02/24/2018
  • تاريخ پايان: 02/24/2018
  • نام شرکت مشتري:A

اطلاعات پروژه

آمار پروژه

994
بازديد ها