دستگاه رول فرمینگ چهارچوب درب

جزئيات پروژه

  • نام گروه:پروفیل ضخیم
  • نام مشتری:nasiri
  • تاريخ شروع:15/10/2017
  • تاريخ پايان: 18/10/2017
  • نام شرکت مشتري:nasiri

اطلاعات پروژه

آمار پروژه

1264
بازديد ها