دستگاه رول فرمینگ چهارچوب درب

جزئيات پروژه

  • نام گروه:پروفیل ضخیم
  • نام مشتری:nasiri
  • تاريخ شروع:10/15/2017
  • تاريخ پايان: 10/18/2017
  • نام شرکت مشتري:nasiri

اطلاعات پروژه

آمار پروژه

1426
بازديد ها