دستگاه رول فرمینگ دو طبقه

جزئيات پروژه

  • نام گروه:پنل سقف و دیوار
  • نام مشتری:Rastegar
  • تاريخ شروع:10/22/2017
  • تاريخ پايان: 10/25/2017
  • نام شرکت مشتري:Rastegar

اطلاعات پروژه

آمار پروژه

1439
بازديد ها