دستگاه رول فرمینگ سازه های قفسه بندی

جزئيات پروژه

  • نام گروه:سازه های قفسه بندی
  • نام مشتری:SAEDI
  • تاريخ شروع:05/20/2014
  • تاريخ پايان: 08/24/2014
  • نام شرکت مشتري:NEGIN Company

اطلاعات پروژه

آمار پروژه

4362
بازديد ها