دستگاه رول فرمینگ سازه های قفسه بندی

جزئيات پروژه

  • نام گروه:سازه های قفسه بندی
  • نام مشتری:SAEDI
  • تاريخ شروع:20/05/2014
  • تاريخ پايان: 24/08/2014
  • نام شرکت مشتري:NEGIN Company

اطلاعات پروژه

آمار پروژه

4136
بازديد ها