دستگاه نواربر

جزئيات پروژه

  • نام گروه:خط نواربر وبرش اتوماتیک
  • نام مشتری:REZAE
  • تاريخ شروع:22/02/2015
  • تاريخ پايان: 24/05/2015
  • نام شرکت مشتري:BAHAR Company

اطلاعات پروژه

آمار پروژه

4645
بازديد ها