دستگاه نواربر

جزئيات پروژه

  • نام گروه:خط نواربر وبرش اتوماتیک
  • نام مشتری:REZAE
  • تاريخ شروع:02/22/2015
  • تاريخ پايان: 05/24/2015
  • نام شرکت مشتري:BAHAR Company

اطلاعات پروژه

آمار پروژه

4905
بازديد ها