امتياز

سقف های کاذب مشبک کناف، از شبکه سازه های سپری (T شکل) و تایل های سقفی تشکیل می شوند. در اجرای سقف کاذب کناف از پنل‏های گچی پیش ساخته به عنوان پوشش سقف استفاده می شود که بر روی پروفیل های سرد نورد شده (شبکه سازه های سپری به شکل T) قرار می گیرند.شبکه مذکور به وسیله آویزهای قابل تنظیم، به سقف اصلی متصل گردیده و تایلی ها به صورت وزنی درون این شبکه قرار می گیرند. فضای خالی پشت سقف کاذب، امکان استفاده از لایه عایق را فراهم نموده و بدین ترتیب می توان به مشخصات عملکردی نظیر جذب صوت بالا دست یافت.

T-Bar Roll Forming Machine

سپری تایل ,رو لفرم سپری تایل ,سقف کاذب, پروفیل سپری , سپری ها و تایل های فلزی, دستگاه رول فرمینگ سپری و تایل , سقف کاذب, رول فرمینگ پروفیل سپری , رول فرمینگ سپری ها و تایل های فلزی, سپری و تایل ,دستگاه رول فرمینگ ,دستگاه رول فرمینگ سپری تایل,دستگاه رول فرمینگ سپری تایل شرکت لوتوس,طراحی دستگاه رول فرمینگ سپری تایل,ساخت دستگاه رول فرمینگ سپری تایل,راه اندازی دستگاه رول فرمینگ سپری تایل,نصب دستگاه رول فرمینگ سپری تایل,سازنده دستگاه رول فرمینگ سپری تایل,قیمت دستگاه رول فرمینگ سپری تایل,فروش دستگاه رول فرمینگ سپری تایل,دستگاه رول فرمینگ سپری سقف کاذب,دستگاه رول فرمینگ سپری سقف کاذب شرکت لوتوس,طراحی دستگاه رول فرمینگ سپری سقف کاذب,ساخت دستگاه رول فرمینگ سپری سقف کاذب,راه اندازی دستگاه رول فرمینگ سپری سقف کاذب,نصب دستگاه رول فرمینگ سپری سقف کاذب,سازنده دستگاه رول فرمینگ سپری سقف کاذب,قیمت دستگاه رول فرمینگ سپری سقف کاذب,فروش دستگاه رول فرمینگ سپری سقف کاذب

رول فرمینگ سپری تایل

 

مشخصات فنی محصول دستگاه رول فرمینگ سپری تایلنظرات کاربران

نظر بگذاريدکیفیت :

  

محصولات مشابه

دستگاه رول فرمینگ سازه کناف L25

دستگاه رول فرمینگ سازه کناف L25

LF L25 دستگاه رول فرمینگ سازه کناف

دستگاه رول فرمینگ سازه های کناف F47

دستگاه رول فرمینگ سازه های کناف F47

دستگاه رول فرمینگ LF F47