مشاهده همه محصولات

دستگاه رول فرمینگ استاد

دستگاه

دستگاه رول فرمینگ استاد "LF F47"

دستگاه رول فرمینگ ذوزنقه / شادولاین

دستگاه

دستگاه رول فرمینگ ذوزنقه/شادولاین "LF 1000-200-25"

دستگاه رول فرم طرح سفال (سوئد)

دستگاه

دستگاه رول فرم طرح سفال (سوئد) "LF 1185-183-24"

دستگاه رول فرمینگ ورق سفال (پالرمو)

دستگاه

دستگاه رول فرم طرح سفال (پالرمو) "LF 1185-183-24"

دستگاه رول فرمینگ طرح سفال (موج دریا)

دستگاه

دستگاه رول فرم طرح سفال (موج دریا) "LF 1185-183-24"

خط تولید لوله و پروفیل

خط

خط تولید لوله و پروفیل