فروش دستگاه های رول فرمینگ

.این سایت در زمینه های تجارت دستگاه های صنعتی و مکانیکی فعالیت دارد

دستگاه فرمینگ ریل کشو سه تیکه

دستگاه فرمینگ ریل کشو سه تیکه

دستگاه فرمینگ ریل کشو سه تیکه

دستگاه فرمینگ کرکره تک جداره گالوانیزه

دستگاه فرمینگ کرکره تک جداره گالوانیزه

دستگاه فرمینگ کرکره تک جداره گالوانیزه

خط تولید لوله و پروفیل

خط تولید لوله و پروفیل

خط تولید لوله و پروفیل

عکس سطح مقطع

عکس سطح مقطع

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه رول فرمینگ سازه کناف L25

دستگاه رول فرمینگ سازه کناف L25

LF L25 دستگاه رول فرمینگ سازه کناف

دستگاه رول فرمینگ دو طبقه

دستگاه رول فرمینگ دو طبقه

رول فرمینگ دو طبقه "LF 1250 & 1000"

;

آخرين پروژه

project

دستگاه رول به شیت

دستگاه رول به شیت

خط نواربر وبرش اتوماتیک
دستگاه فرمینگ کرکره برقی

دستگاه فرمینگ کرکره برقی

تیغه کرکره فوم دار
دستگاه نواربر

دستگاه نواربر

خط نواربر وبرش اتوماتیک